Nätverk

En IT-tjänst som ett nätverk ska fungera snabbt och säkert. Men ofta fungerar det tvärtom. Visst känner vi alla igen frustrationen när en Internetsida står och tuggar eller när åtkomsten till servern bryts?

Vårt mål att du ska nå ditt arbetsmaterial snabbt och säkert. Oavsett om det finns på servern, i molnet eller på Internet. För att lyckas börjar vi med att ta fram en nätverksstruktur som passar, hur många som ska använda nätverket, om dina medarbetare ska kunna ansluta till nätverket hemifrån och om besökare ska få tillgång till det trådlösa nätverket påverkar vårt förslag. När strukturen är på plats kan vi bygga ett snabbt, stabilt och lättskött nätverk. När nätverket är installerat, så administrerar vi det och håller koll på det genom realtidsövervakning. Uppstår störningar är det vårt ansvar att åtgärda dem. Vi är en IT-leverantör som hjälper er med nätverket på ditt företag.

Som kund hos IT-leverantören Toridium får du hjälp med:
  • Framtagning av nätverksstruktur
  • Installation och övervakning av brandvägg
  • Installation av fast och trådlöst nätverk
  • Övervakning och drift av nätverk
  • Spam och virusskydd
  • Support