Help Desk

Toridium Help Desk är en populär tjänst som vi kan tillhandahålla för alla våra kunder oavsett bransch och storlek på företaget.

Help Desk tjänsten kan du koppla ihop med alla våra andra tjänstepaket och dessutom till ett fast pris oavsett hur mycket hjälp ni än behöver. Vår kompetenta och effektiva support finns tillgängliga på telefon för er, alla vardagar.

Ärenden till vår support kan du skicka in dygnet runt via e-post eller också via SMS om du skulle ha problem med e-post eller Internet förbindelsen.

Som kund hos IT-leverantören Toridium får du hjälp med:

  • IT-relaterad problemsökning och problemlösning
  • Tillgång till en kompetent support avdelning
  • Support via telefon eller e-post
  • Support via fjärrstyrning
  • Hjälp med installationer på plats
  • Rådgivning
  • Produktspecifik support
  • Allmän IT support