Villkor för fjärrsupport

OBS Denna tjänst är endast avsedd för avtalskunder.

Villkor för support via fjärrstyrning:

Kunden är medveten att Toridium tillhandahåller teknisk support via fjärrstyrning.

Kunden är medveten om att Toridium genom sådan fjärrstyrning bereds tillträde till Kundens datasystem och att syftet med detta är att möjliggöra för Toridiums supporttekniker att vid behov göra nödvändiga ändringar i Kundens datasystem.

Kunden ansvarar för att dess Användare är behöriga att vid behov utnyttja support via fjärrstyrning.

Kunden är också införstådd med och accepterar att Toridium inte tar något ansvar för eventuell skada - direkt eller indirekt - som förorsakas
Kunden genom utnyttjandet av teknisk support via fjärrstyrning med mindre än att sådan skada åsamkats kunden genom uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande från Toridium.


Villkor för support via e-post:

Kunden är medveten om att Toridium tillhandahåller teknisk support via e-post.

Kunden är medveten om att Toridium kontrollerar att ett giltigt avtal finns med begäraren eller det företag som begäraren representerar innan något arbete med felavhjälpning påbörjas. Genom begäran av support via e-post påbörjas inget arbete med kundens datasystem innan en initial kontakt från Toridums sida tagits med begäraren.

Toridium besvarar dessa förfrågningar i inkommande ordning och endast under våra ordinarie öppettider.

Kunden ansvarar för att dess Användare är behöriga att vid behov utnyttja support via e-post.

Kunden är också införstådd med och accepterar att Toridium inte tar något ansvar för eventuell skada - direkt eller indirekt - som förorsakas Kunden genom utnyttjandet av teknisk support via e-post med mindre än att sådan skada åsamkats kunden genom uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande från Toridium.

Testa Webbsajt CMS gratis här!